Aquest bloc sorgeix com una proposta lúdico-filosòfica derivada de les experiències viscudes dins el claustre, a l’ombra dels tres xiprers.

Gent del Claustre

dissabte, 29 de maig de 2010

El buit

¿El buit és en la mesura que no és i deixa de ser en la mesura que passa a ser?

¿Quan el buit no és, és; quan el buit és, no és?

Si l'univers és allò ocupat per materia/energia, ¿és correcte afirmar que dins de l'univers hi ha arees que no són univers? Podriem dir que l'univers és com un formatge ple de forats? Però, si l'univers només és materia/energia, què passa amb la resta? Vull dir, què passa amb el buit? Si anem més enllà de la materia/energia més allunyada del "nucli" de l'univers, esterem ampliant els límits de l'univers? No sembla que estem caient en un altre centrisme patètic, com podria ser l'antropocentrisme? Que nosaltres siguem materia/energia, no vol dir que el que no és materia/energia s'hagi d'ignorar. Per tant, què en fem del buit? L'afegim a l'univers? És que, si no hi hagués buit, no hi hauria moviment. Si no hi hagués moviment, no podriem viure.¿El buit és en la mesura que no és i deixa de ser en la mesura que passa a ser?

¿Quan el buit no és, és; quan el buit és, no és?